Back to: Homepage > >
รหัสสินค้า : 228
ชื่อสินค้า :
ราคาหน้าร้าน20.00บาท

    ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

    คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

    ลูกชิ้นปลายามู เป็นผลิตภัณฑ์มาจากการรวมตัวของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตำบลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางกลุ่มได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมและสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย คัดสรรวัตถุดิบมาจากทะเลในพื้นที่ ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีความสด กระบวนการผลิตที่สะอาดถูกหลักฮาลาล ปลอดวัตถุกันเสียและสารบอแรกซ์ใส่ใจในสุขภาพ