Back to: Homepage > >
ชื่อสินค้า :
รหัสสินค้า : 228
ราคาหน้าร้าน20.00บาท

  ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

  คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

  ลูกชิ้นปลายามู เป็นผลิตภัณฑ์มาจากการรวมตัวของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตำบลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางกลุ่มได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมและสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย คัดสรรวัตถุดิบมาจากทะเลในพื้นที่ ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีความสด กระบวนการผลิตที่สะอาดถูกหลักฮาลาล ปลอดวัตถุกันเสียและสารบอแรกซ์ใส่ใจในสุขภาพ

  Product details of

  Ratings & Reviews of

  Product Ratings

  Product Reviews

  Questions about this product

  People Who Viewed This Item Also Viewed