หวานเย็น น้ำผลไม้ปั่น สอนทำน้ำผลไม้ปั่น พร้อมอุปกรณ์การผลิดครบชุด

รหัสสินค้า : 172
ชื่อสินค้า : หวานเย็น น้ำผลไม้ปั่น สอนทำน้ำผลไม้ปั่น พร้อมอุปกรณ์การผลิดครบชุด
ราคาหน้าร้าน10.00บาท

    ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

    หวานเย็น น้ำผลไม้ปั่น สอนทำน้ำผลไม้ปั่น พร้อมอุปกรณ์การผลิดครบชุด

    คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

    สอนทำน้ำผลไม้ปั่น  ด้วยเครื่องปั่นขนาดใหญ่  พร้อมอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด สอนจนทำเป็นสามารถประกอบอาชีพได้