ข้าวกล้องหอมชลสิทธิ์จำนวน 1 กก.

photo , 400x400 pixel , 64,299 bytes.
ชื่อสินค้า : ข้าวกล้องหอมชลสิทธิ์จำนวน 1 กก.
รหัสสินค้า : 152
ราคาหน้าร้าน50.00บาท

  ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

  ข้าวกล้องหอมชลสิทธิ์จำนวน 1 กก.

  คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

  • ทนน้ำท่วมแบบฉับพลันในทุกระยะการเจริญเติบโต
  • ข้าวเจ้าหอม ความสูงประมาณ 107 เซนติเมตร
  • พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งปีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน
  • ข้าวเปลือกสีฟางคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
  • จำนวนรวงต่อกอประมาณ 15 รวง (นาดำ)
  • ความยาวรวงประมาณ 15 ซม.
  • ลำต้น ใบสีเขียวยาวกว้างปานกลาง
  • ใบธงทำมุมกับคอรวง ทรงกอตั้งแบะเล็กน้อย

  เมล็ดข้าว ขนาดกว้าง 2.5  ยาว 10.9 หนา 2.0 มิลลิเมตร คุณสมบัติของข้าวหอมชลสิทธิ์ - ปริมาณอะไมโลส
  เรื่องเล่าสินค้า
  ชาวท่าด่านกลับมาปริกฟื้นวิธีการทำนาอินทรีย์  ปริกดินให้เป็นเงินโดยวิธีแบบตายายที่เล่าต่อๆกันมา ลูกหลานไม่ลืมถิ่นฐานมาพัฒนาดินบ้านเราให้เป็นเงินลงมือลงแรงพร้อมแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม นำวิถีของชาวมาใช้ แบบ 3 น้ำ 2 วิถี  คือน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำกร่อย ชาวพุทธและมุสลิมมาร่วมใจพัฒนาดิน น้ำ ไถ่กลบพืชที่ขึ้นในนาเพื่อเป็นปุ๋ยให้จุลินทรีย์ในดินได้กินอาหารเราได้ทั้งปุ๋ยโดยไม่ต้องลงทุน ก่อให้เกิดข้าวที่มีรสชาติ หวาน  กลิ่นหอม นุ่ม เสียงลมพัดร่องข้าวสีเหลืองทองอร่ามทั่วท้องทุ่งมีกลิ่นหอม

  Source: http://dna.kps.ku.ac.th/index.php/articles-rice-rsc-rgdu-knowledge/29-2015-03-27-02-04-15/55-chonlasit-rice Source: http://dna.kps.ku.ac.th/index.php/articles-rice-rsc-rgdu-knowledge/29-2015-03-27-02-04-15/55-chonlasit-rice

  Product details of ข้าวกล้องหอมชลสิทธิ์จำนวน 1 กก.

  Ratings & Reviews of ข้าวกล้องหอมชลสิทธิ์จำนวน 1 กก.

  Product Ratings

  Product Reviews

  Questions about this product

  People Who Viewed This Item Also Viewed

  Relate Products